+386 1 537 34 51 info@elmatt.si

  Ponosi smo, da se lahko pohvalimo z uspešno kandidaturo na razpisu P4D-React EU.

  Naložbo »Digitalna transformacija podjetja Elma TT d.d.« bo sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

  V okviru sofinancirane operacije bomo izvedli naslednje aktivnosti: uvedba robotske varilne celice v proizvodni proces, vzpostavitev digitalnega merilnega mesta, dodelava ERP sistema Largo, ter izvedba aktivnosti v zvezi s kibernetsko varnostjo.

  V povezavi z navedenimi glavnimi aktivnostmi se bo izvajalo usposabljanje zaposlenih, da bi v čim večji meri lahko dosegli zastavljene cilje.
  Cilji navedenih aktivnosti so: povečanje dodane vrednosti z izvedbo digitalne transformacije, izboljšanjem kompetenc zaposlenih, optimiziranje in nadgradnja obstoječih poslovnih modelov, zmanjšanje porabe energije, zmanjšanje porabe papirja, zmanjšanje možnost napak in posledično reklamacij, optimizacijo posameznih procesov, povečanje sledljivost, izboljšati komunikacijo s kupci in dobavitelji, omogočanje zanesljivega delovanja digitalnih povezav, postavitev infrastrukture za vpeljavo ukrepov s področja industrije 4.0 in posodobitev skladiščnega poslovanja s črtno kodo in optičnimi čitalniki, vzdrževanje in povečevanje kibernetske varnosti, predčasno odkrivanje varnostnih lukenj, zmanjšanje časa za izdelavo komercialnih dokumentov, izločanje morebitnih napak, ki nastanejo pri prepisovanju podatkov, zmanjšanje količine papirnih dokumentov, optimizacija zalog, zagotovitev analiz, ki omogočajo boljše in hitrejše odločanje itd.

  Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji si lahko preberete na spletni strani: www.eu-skladi.si