+386 1 537 34 51 info@elmatt.si

V sodelovanju z nemškim partnerjem smo uspešno testirali klasični 3-fazni 270 A ECO-Design varilni
transformator s pripadajočo dušilko, plod razvoja Elma TT in potrdili, da je bil dosežen izkoristek 85
% (v skladu z uredbo 2019/1784). Sekundarna stran transformatorja je navita z aluminijasto žico,
prav tako dušilka.

Elma TT je z aktivnostmi optimizacije transformatorjev in dušilk za varilno opremo začela v začetku
leta 2019 – kmalu po objavi prvega osnutka Uredbe (EU) 2019/1784. Razvoj je potekal v tesnem
sodelovanju z našim slovenskim partnerjem Iskro Varjenje. Razviti in preizkušeni so bili številni
transformatorji različnih nazivnih vrednosti v povezavi z ustreznimi dušilkami. Skupaj z različnimi
dušilkami je bila razvita in preizkušena serija transformatorjev različnih moči. Transformatorji in
dušilke so bili naviti z bakrenimi in aluminijastimi žicami. V tem procesu optimizacije je bilo potrebno
upoštevati celotno verigo in optimizirati vsak člen verige posebej: transformator, dušilko, usmernik,
kontakte, kable …

Glavni cilj tega procesa optimizacije je povečanje učinkovitosti varilnega aparata, kar pomeni manjšo
porabo energije (Ecodesign). Stranski učinek tega postopka je višji delovni cikel aparata. Trenutno
razvijamo nove varilne transformatorje za različne nemške kupce.

Uredbo EU najdete na naslednji povezavi: https: //eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2019.272.01.0121.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2019%3A272%3
ATOC.